Wij gebruiken alleen noodzakelijke en statistische cookies die geen persoonsgegevens verzamelen. Lees onze cookie- en privacyverklaring hieronder.
 

Privacyverklaring

Hoi, wij zijn Sobriquet, gevestigd aan Rapenburg 8, 2311 EV in Leiden en in deze privacyverklaring beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken, hoe en waarom. En hoe je bepaalde informatie die wij hebben verzameld kunt bekijken en laten aanpassen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere relaties. Dit doen we om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze doelstellingen te bereiken. We verzamelen geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en we hebben Google Analytics geanonimiseerd (daarover lees je verderop meer). We verwerken je gegevens uitsluitend doordat je gebruikmaakt van onze diensten of omdat je ze zelf aan ons verstrekt:
 
 • We ontvangen weleens e-mails met persoonsgegevens, bijvoorbeeld van opdrachtgevers, hun werknemers, zzp’ers waarmee we samenwerken of mensen die bij ons solliciteren. Dankzij deze gegevens kunnen we met elkaar communiceren, bijvoorbeeld over opdrachten en projecten.
 • Soms moeten we een tekst vertalen of herschrijven met hierin persoonsgegevens. Waar mogelijk schrappen we die, maar soms gaat dit niet. Denk aan een contract wat moet worden vertaald.
 • We moeten onze opdrachtgevers factureren en onze medewerkers en leveranciers betalen, daar zijn ook persoonsgegevens voor nodig.
 • De geanonimiseerde gegevens via Google Analytics gebruiken we om te zien of onze marketinginspanningen effect hebben.

Het kan dan gaan om de volgende persoonsgegevens:
 
 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • betalingsgegevens
 • geboortedatum (alleen bij medewerkers)
 • burgerservicenummer (alleen bij medewerkers)
 • btw-nummer
 • cookies en locatiegegevens (we hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld)

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
 
 • Om je te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om je een offerte of aanbieding te kunnen doen
 • Om teksten en vertalingen bij je af te leveren
 • Om vorderingen te innen en betalingen te doen
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Voor intern beheer en om onze administratie te voeren
 • Om een sollicitatieprocedure uit te voeren
 • Om te zien of onze marketinginspanningen effect hebben

Geautomatiseerde besluitvorming

Doen we niet aan.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De gegevens in de debiteuren- en personeelsadministratie moet je sowieso zeven jaar bewaren (wettelijke bewaarplicht). Los daarvan: als het uitgesloten is dat we ooit nog met elkaar zakendoen of samenwerken, hebben we je gegevens niet meer nodig en zullen we ze wissen. Teksten die we langer dan zeven jaar geleden hebben geschreven of vertaald wissen we, dat geldt dus ook voor de persoonsgegevens die hierin staan vermeld.

Delen van je persoonsgegevens met derden

Om te beginnen: we verkopen geen persoonsgegevens.

Wel delen we persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan het delen van persoonsgegevens van opdrachtgevers met onze boekhouder. Ook slaan we ze op in onze tijdschrijfapplicatie Keeping. De persoonsgegevens van leveranciers delen we eveneens met onze boekhouder, net als die van onze medewerkers. E-mails staan alleen in de inbox op onze computers en we sturen geen e-mails met persoonsgegevens door.

Als een tekst persoonsgegevens bevat die we niet kunnen schrappen, dan sluiten we een verwerkersovereenkomst af met de tekstschrijver of vertaler die met de tekst aan de slag gaat. Alle teksten die we schrijven en vertalen staan in de opslagdienst Stack.

Cookies

We gebruiken alleen technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. We gebruiken ook statistische Google Analytics-cookies, maar op een privacyvriendelijke manier. We verzamelen zo min mogelijk gegevens:
 
 • IP-adres geanonimiseerd (laatste acht cijfers worden gemaskeerd)
 • ‘Gegevens delen’ met Google staat uit
 • Geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies
 • SSL-certificaat (https-website, beveiligde verbinding)
 • We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google
Kijk hier als je werkelijk geen idee hebt wat cookies zijn. En lees hier hoe je cookies kunt verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt je toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sobriquet.

Bovendien heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar je te sturen, of naar een andere door jou aangewezen organisatie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging sturen naar info@sobriquet.nl. Ditzelfde e-mailadres kun je gebruiken als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of je toestemming hiervoor wilt intrekken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. Sowieso binnen twee weken.

We moeten je er trouwens ook op wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een beveiligde website, firewalls en up-to-date virusscanners. Onze computers zijn met een wachtwoord vergrendeld, en papieren documenten houden we achter slot en grendel als we niet op kantoor aanwezig zijn.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sobriquet.nl.

Wijziging en datum

Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 16 maart 2022 en kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds het actuele privacystatement vinden.